Wybory na Białorusi 2015

Program wyborczy Siarhiej Hajdukiewicz