Выбары ў Беларусі 2015

Выбарчая праграма 2015 Мікалай Улаховіч


ШТО ТРЭБА ЗРАБІЦЬ: Ва ўмовах глабалізацыі адным з найважнейшых кірункаў ёсць захаванне самабытнасці і традыцый беларускага народа, а таксама раўнапраўны і ўзаемавыгаднае супраца Беларусі з замежнымі партнёрамі, умацаванне і развіццё супраца ў межах СНД, Еўразійскага эканамічнага звязу ды іншых міжнародных арганізацыяў, паглыбленне і развіццё ўзаемавыгадных і раўнапраўных саюзніцкіх адносін з Расейскай Федэрацыяй. У духоўна-патрыятычным выхаванні Развіццё нацыянальнай ідэнтычнасці беларускай нацыі на аснове шматвяковага гістарычнай спадчыны, традыцый і культуры, праз адраджэнне роднай мовы. Фармаванне сістэмы духоўнага і патрыятычнага выхавання, асноўнай мэтай якой стане ўсебаковае развіццё асобы, прывіццё такіх якасцяў, як патрыятызм і адданасць свайму народу, талерантнасць і нецярпімасць да праявы гвалту ў любой форме – усяго таго, што заўсёды было ўласціва беларускаму народу. Паразуменне павінна стаць асновай для пастаяннага дыялогу паміж рознымі грамадска-палітычнымі сіламі грамадства, што не дапусціць сілавога супрацьстаяння. Працяг развіцця патрыятычных традыцыяў беларускага народа любові да Радзімы, яе гісторыі, бацькоўскага дому, сямейных каштоўнасцяў. Адна з найважнейшых задач – захаванне традыцыяў, пераемнасць вопыту, назапашанага папярэднімі пакаленнямі, духоўных і матэрыяльных каштоўнасцяў беларускага народа. Будучыня належыць моладзі: юнакам і дзяўчатам, якія ўзбагацілі сябе пазнаннем нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны і імкненнем да вышэйшых духоўных і маральных каштоўнасцяў. Падтрыманне і супраца з дзейнымі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь традыцыйнымі канфесіямі. Ўсялякае супрацьдзеянне спробам перапісаць гісторыю. Захаванне гістарычнай праўды пра гераізм народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, аб Вялікай Перамозе над фашызмам і гісторыі сучаснай Беларусі. Ва ўмацаванні дзяржаўнасці Мудрасць і досвед беларускага народа дазваляюць пазбегнуць сляпога пераймання прынцыпаў ілюзорнай замежнай дэмакратыі, без адмаўлення агульначалавечых каштоўнасцяў і значнасці найбольш перадавых формаў узаемадзеяння грамадзянскай супольнасці і ўлады. Разняволенне асобы – шлях да фармавання дзеяздольнага дзяржаўнага апарату, здольнага плённа працаваць на карысць народа. Творчасць, прафесіяналізм, сумленнасць і прыстойнасць – вось тыя якасці, без якіх ніхто не можа быць дапушчаны да дзяржаўнай службы. Гарантыі бяспекі асобы і грамадства, пастаянны клопат дзяржавы пра дабрабыт народа – аснова працвітання нацыі. Далейшая кансалідацыя беларускага грамадства праз пашырэнне ўдзелу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў кіраванні дзяржаваю. Удасканаленне выбарчага заканадаўства шляхам пераходу на змешаную сістэму выбараў па партыйных спісах. Удасканаленне сістэмы дзяржаўнага кіравання праз ліквідацыю празмернай цэнтралізацыі і прадстаўленне большай самастойнасці суб’ектам гаспадарчай дзейнасці. Імплементацыя прынцыпаў незалежнасці ўсіх галін улады. Барацьба з карупцыяй і далейшае ўдасканаленне механізмаў удзелу інстытутаў грамадзянскай супольнасці ў антыкарупцыйнай дзейнасці. У экалагічнай сферы Беражлівыя адносіны да прыроды. Аднаўленне прыродных рэсурсаў праз укараненне прагрэсіўных метадаў гаспадарання на зямлі ды «зялёных» тэхналогіяў. У эканоміцы Развіццё і ўмацаванне традыцыйных для Беларусі галінаў эканомікі, адмова ад вытворчасці «ўсяго ў сябе» і забеспячэнне патрэбаў дзяржавы праз пашырэнне міждзяржаўнай эканамічнай інтэграцыі. Павышэнне канкурэнтаздольнасці прадукцыі, стварэнне ўмоваў, якія сапраўды забяспечваюць прыток інвестыцыяў і перадавых тэхналогіяў. Паэтапнае скарачэнне вонкавага дзяржаўнага доўгу і правядзенне ўзважанай манетарнай палітыкі. Адмова ад вырашэння імгненных праблемаў за кошт будучых пакаленняў. Правядзенне рэформы падатковай сістэмы праз яе спрашчэнне і скарачэнне колькасці падаткаў. Забеспячэнне празрыстасці ў цэнаўтварэнні тавараў і паслугаў. Ўсебаковае падтрыманне ды развіццё прыватнай ініцыятывы і прадпрымальніцтва, у асноўным малога прадпрымальніцтва. У працоўнай сферы Гарантыя поўнай працоўнай занятасці для працаздольнага насельніцтва. Выкарыстанне высокай прафесійнай падрыхтоўкі і шматгадовага вопыту працоўных пенсіянераў, захаванне пераемнасці працоўных дынастый. Крытэрыем для звальнення работніка павінен быць не ўзрост, а якас ...